Vakıf Tanıtım Videosu

Site Menüsü
SANAL TUR

YÜZME TEKNİKLERİ


Serbest Stil :


          Serbest stil gerçekte bir yüzme stili değildir . Sadece yüzücülere istedikleri şekilde yüzme imkanı tanır. Serbest stilde en önemli kural yüzücünün yüzerken vücudunun bir kısmının suyun dışında kalmasıdır. Yüzücüler su altında yüzemez ve suya atladıktan en fazla 15 metre sonra kafalarını su yüzeyine çıkarmaları gerekir.

           Dört yüzme stilindeki en hızlı olanıdır. Çekiş tekniği bir sağ kol bir sol kol  şeklinde kabaca bir pervane gibi diyebiliriz. Kolların çekiş ile ayak vuruşu ve  nefes senkronu iyi ayarlanmalıdır. Serbest yüzmede dikkat edilecek hususlar.


  • Kol çekişi
  • Ayak vuruşu
  • Nefes koordinasyonu
  • Vücudun suda duruşu

       Kol çekişinin başlangıcı vücudun yatay tamamen suya paralel olması ile kolun omuzyardımı ile başımızın önünden uzanabildiğimiz en uzak noktadan suya girişiyapılır. Girişin yapılmasından sonra elin dıştan içe çok kısa bir hareket ilevücut altından kolu geriye kadar çekişini yapıp su içindeki kol hareketinibitiriyoruz. Kolun bacak hizasından çıkışı yapıldıktan sonra omuz yardımı ilekolu dirsekten kırıp suyun dışında ileri başımızın önünden tekrar suya girişiniyapmak için uzatıp kol turunu bitiriyoruz. Ayak vuruşu kollar ile uyumiçerisinde çalışmalıdır.2 kol çekişte toplam 6 ayak vuruşu yapılmalıdır. Nefesalmak için başın uygun bir şekilde çevrilmesi şarttır, aksi taktirde vücutpozisyonu, kol hareketlerinin simetrisi ve bacak hareketlerinin planı
bozulabilir ve bu şekilde yüzme randımansız bir hale gelebilir. 


Sırt Üstü :

          Sırt üstü yüzenler yüzmeye başlarken ayaklarını ve de ayak parmaklarını suyun altında  tutmalıdırlar. Ayrıca isminden de anlaşılabileceği gibi sırtları üzerinde kafaları yukarda yüzmeleri gerekir. Yüzücüler start aldıktan sonra 15 m kadar su altındayüzme hakkına sahiptir.


          Serbest  yüzme stiline benzerliği ile bilinir. Sudaki pozisyonumuz sırt üstü yatay bir  pozisyonla başlar . Bacaklar suya paralel ve gergin olarak su seviyesinin hemen  içinde hareket eder. Serbest yüzme de olduğu gibi bir tam kol turunda üç ayak   vuruşu önerilmektedir. Kol çekişleri serbest yüzmede olduğu gibi birbirinin  zıttı yönlerde bacak baldır hizasında kol düz bir avuç içi içe bakacak şekilde   harekete başlar . Kol tam doksan derecelik bir açı aldığında avuç içi dışa   dönerek başın arka tarafına kadar çekişi yapıp suya giriş gerçekleşir. Kol suya  giriş yaptıktan hemen sonra dirsekten bükülüp vücudun yanından bacak hizasına  kadar çekiş yapılır. Kol hareketindeki tur tamamlamış olur. Sırt üstü yüzmede  baş sürekli dışarıda olduğu için nefes almada problem konusu yoktur. Uzmanlara
göre kol sudan çıktıktan sonra nefes alınmasını önerilmektedir.

 

Kelebek :

       Kelebek, kurbağalama yüzüşe benzer. Ancak kelebek yüzüşte yüzleri suyun yüzeyine değecek şekilde  yüzerler . Ayrıca kelebek düz bir çizgiden çok iki boyutlu bir düzlemde  yapılır. Yüzücüler diğer stillerde olduğu gibi 15 metre boyunca su altında yüzebilir. Ayrıca yüzücüler havuzun kenarına her dönüşte ve yarış sonunda  değmek zorundadırlar. Ayrıca kelebek stilinde diğer bir kural ise ellerin veayakların eş zamanlı olarak hareket etmesidir.


       Kelebek,yüzme stilleri içerisinde en zor yapılanıdır. Kısmen kurbağlama stiline benzer. Kollar ve ayaklar sanki birleşikmiş gibi beraber hareket eder. Bir uzuv ne yaparsa diğeri de aynısını gerçekleştirir. Kelebek yüzmede hareketin merkezi  beldir, bel bu stilde diğerlerinde olmadığı kadar önemlidir. Kurbağalama yüzme  tekniğindeki gibi, kelebek tekniğinde de nefes alıp verme başın yukarıya kaldırılması  ile gerçekleştirilir. Bazıyüzücüler nefes almak için başlarını kaldırıp yandanalmayı tercih eder.Hareket kalça ekleminden yapılır. Dizlerin bükülmesi ilebirlikte, üst bacak suya iner ve ayak parmak uçları sivri olarak içe doğrurotayson yapar. İlerlemenin gerçekleşmesi için, alt bacak bir"kırbaç" hareketi yapar. Kol hareketi üç evreden oluşur.: Kolun suyagirişi ve suyun tutulması evresinde, eller dışa doğru yay çizerek yapar. Kolunsuyu çekme evresinde ise, kollar hafif yana açılır ve hafif dirsekten kırılarakyaparak, suyu çekmeye başlar. Kolun suyu itme evresinde, kollar suyu bacaklaradoğru iter ve vücudun yanına yaklaşıncaya kadar devam eder.


 

 

 

Kurbağalama :

        Kurbağalama yüzüşteyüzücüler kafaları aşağıda ve ayakları hareket eder şekilde düz bir çizgi boyunca yüzerler. Yüzücüler sadece start anında bir elle kulaç hakkına sahiptir, bunun dışında elleriyle kulaç atamazlar. Ve her kulaçta yüzücünün kafası suyagirip çıkmalıdır. Yarışın sonunda ve her dönüşte havuzun kenarına iki elleriyle dokunmalıdırlar.

              Kurbağlama adından da anlaşıldığı gibi kurbağların sudaki yüzüş stili ile aynıdır. Buyüzme stilinde ayak ve kol kordinasyonu çok önemlidir. Kurbağlama yüzmeayakların geriye uzatılıp ilk olarak kol hareketi il başlar.Kollar baş önündebirleşik ileri doğru uzatılmış bir şekilde baş suyun içinde ki pozisyon ilebaşlar.Kol hareketi birbirinin zıttı yönde yanlara doğru hareket ile başlayıpdirsekler bükülü omuz hizasına kadar suyun altında yüzümüz hizasına kadar biryay çizerek suyun içindeki hareketi başlar yüzümüze doğru yükselen kol yüzhizasından dışarı çıkartıp ileri hızlı bir şekilde uzatırken ayaklar devreyegirip kurbağa ayak yaparak kolların ileri uzanması ile ayakların kurbağa ayakyapması aynı zamanda tamamlanır. Nefes almak için dışarıda olan başımızı dasuyun içine sokarak hareketin bir turu tamamlanmış olur.

 Eğitimde yükselen değer...